BAZA WIEDZY

Kategoria:
Twój e-Pit
Wybrany artykuł

Rozliczenie PIT przez Urząd Skarbowy

Jak podaje Ministerstwo Finansów z roku na rok rozliczanie PIT online cieszy się coraz większą popularnością wśród podatników. W 2020 roku elektronicznie rozliczono ponad 2/3 wszystkich złożonych zeznań. W 2021 rozliczenie ma być jeszcze prostsze, zostanie bowiem uruchomiona usługa Twój e-PIT – czyli rozliczenie pit przez Internet urząd skarbowy. Jak w praktyce będzie wyglądać rozliczenie pit przez urząd skarbowy? Co należy zrobić, aby fiskus rozliczył za nasz podatek? I wreszcie, czy każdy podatnik będzie mógł skorzystać z rozliczenia przez organ podatkowy?

Urząd skarbowy rozliczenie pit online w 2019

Mało kto wie, że rozliczenie pit urząd skarbowy było możliwe już w 2020 roku (rok podatkowy 2017). Podatnik, chcąc aby PIT rozliczył za niego urząd, musiał wypełnić specjalny wniosek PIT-WZ. Wniosek do organu skarbowego można było wysłać wyłącznie elektronicznie m.in. za pomocą formularza interaktywnego dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów. W formularzu PIT-WZ trzeba było podać dane dotyczące małżonka (jeśli decydujemy się na rozliczenie wspólne), określić przysługujące ulgi czy wskazać numer KRS organizacji pożytku publicznego, dla której chcieliśmy przekazać swój 1,5% podatku. Złożenie PIT-WZ nie wymagało użycia podpisu certyfikowanego. Tak jak przy wysyłce PIT online wniosek należało potwierdzić przy użyciu danych autoryzacyjnych. O prawidłowej wysyłce formularza informowało nas Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Deklaracja była wypełniona przez urząd skarbowy w ciągu 5 dni roboczych od wysłania wniosku. Podstawą do rozliczenia deklaracji były imienne informacje o dochodach osób fizycznych, sporządzane przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych (m.in. PIT 11 czy PIT-8C) za 2017 rok. Gotowy pit online urząd skarbowy udostępniał podatnikowi drogą mailową. Po jego weryfikacji podatnik mógł zaakceptować bądź też odrzucić sporządzony PIT.

Urząd skarbowy rozliczenie pit przez Internet w 2020

Rok 2021 przyniósł kolejne zmiany w zakresie rozliczania pit. 4 października 2020 roku Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowym prawem urząd skarbowy rozliczenie przez Internet przygotuje samodzielnie w ramach usługi Twój e-PIT. Usługa jest całkowicie bezpłatna i nie wymaga składania wniosku, aby uzyskać dostęp do zeznania podatkowego za 2020 rok. Wycofano więc formularz PIT-WZ, który należało wypełnić, jeśli podatnik chciał, aby jego rozliczeniem zajął się bezpośrednio organ podatkowy.

Dodatkowo sama usługa Twój e-PIT nie wiąże się z przynoszeniem żadnych dokumentów do urzędu skarbowego. Deklaracja zostaje sporządzona automatycznie na podstawie zaliczek wpłaconych przez podatnika w trakcie roku podatkowego oraz innych informacji zgromadzonych przez administrację skarbową.

Podatnicy upoważnieni do rozliczenia pit przez urząd skarbowy

W 2021 z usługi Twój e-PIT będą mogli skorzystać podatnicy, którzy rozliczają się na formularzach PIT-37 oraz PIT-38. Dotyczy to zarówno podatników rozliczających się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, jak i jako osoby samotnie wychowujące dzieci. Ministerstwo Finansów zapowiada, że w 2021 r. ta usługa będzie rozszerzona o kolejnych podatników rozliczających się również na formularzach PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28. Usługa Twój e-PIT jest darmowa, zarówno za sporządzenie deklaracji, jak i udostępnienie jej podatnikowi nie jest podbierana żadna opłata. W praktyce jednak wgląd do PIT uzależniony jest od posiadania dostępu do łącza internetowego. PIT będzie można sprawdzić logując się na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów pod adresem podatki.gov.pl. Podatnik będzie musiał uwierzytelnić swoje dane podczas logowania. Może to zrobić na dwa sposoby – wpisując PESEL, kwotę przychodu z ubiegłorocznej deklaracji, kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za rok 2020 bądź też korzystając z profilu zaufanego. Logowanie przy użyciu profilu zaufanego jest możliwe tylko wtedy, gdy mamy go założony. Warto o tym pomyśleć, zwłaszcza teraz gdy tak wiele usług jest udostępnianych w ramach cyfryzacji administracji.

Wady i zalety rozliczenia PIT przez urząd skarbowy

Nie ulega wątpliwości, że usługa Twój e-PIT czyli pit online urząd skarbowy stanowi istotne ułatwienie, dla podatników, którzy mają trudności z wypełnieniem deklaracji. Szacuje się, że obejmie ona nawet 25 mln podatników. Dzięki usłudze Twój e-PIT nastąpi większa automatyzacja i uproszczenie w rozliczeniu PIT. Podatnik nie będzie musiał samodzielnie rozliczać swoich dochodów ani zlecać tego innym firmom. Powoduje to więc zmniejszenie, a nawet w niektórych przypadkach całkowite wyeliminowanie obowiązków po stronie podatnika. Załatwienie spraw podatkowych będzie możliwe bez wychodzenia z domu i będzie ograniczało się do prostych czynności akceptacji, edycji bądź odrzucenia sporządzonej deklaracji.

Przygotowane przez urząd skarbowy rozliczenie pit przez internet powoduje, że automatycznie unikamy błędów, które można by popełnić przy samodzielnym wypełnianiu PIT. Co do zasady to urząd skarbowy bierze odpowiedzialność za ewentualne nieprawidłowości w rozliczeniu. Wyjątek stanowi sytuacji, gdy podatnik niewłaściwie edytuje deklaracje. Urząd skarbowy może wyciągnąć stosowne konsekwencje w stosunku do podatnika, w przypadku gdy ten np. nie wykaże wszystkich źródeł dochodu bądź będzie ubiegać się o ulgi, które mu nie przysługują.

Udostępniane rozliczenia pit do urzędu skarbowego usuwa ryzyko niezłożenia deklaracji w wyznaczonym terminie. Organ skarbowy z dniem 15 lutego udostępnia wypełniony PIT, który można zaakceptować, edytować bądź też odrzucić. Brak działania nie wpływa na ważność sporządzonej deklaracji i jeśli podatnik nie podejmie żadnych działań z dniem 30 kwietnia, rozliczenie przygotowane przez urząd zostanie uznane za złożone. Termin zostaje zachowany i nie jest on zależny od logowania bądź nie do systemu.

Zaletą usługi Twój e-PIT jest fakt, że możemy być pewni, że nasza darowizna nie przypadnie przypadkowej organizacji. Urząd skarbowy nie ma prawa nakazywać nam przekazywania 1,5% dla wybranej przez siebie OPP. To podatnik decyduje komu przypadnie jego część podatku. Jeśli podatnik po raz pierwszy określa organizację, musi wybrać z listy jej numer KRS oraz wskazać cel szczegółowy. Co ważne usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę organizację pożytku publicznego, na którą w ubiegłym roku dany podatnik przekazał 1,5% podatku. Chcąc zmienić organizację, należy edytować dane.

Sporządzane przez urząd skarbowy rozliczenie pit przez Internet jest idealne dla podatników, którzy rozliczają się samodzielnie i nie mają prawa do korzystania z ulg. Mogą być oni pewni, że ich deklaracja nie będzie wymagała dodatkowej edycji. Wystarczy tylko, że zaakceptują i wyślą zeznanie do bazy. Równie dobrze mogą też nie podejmować żadnych działań, a z dniem 30 kwietnia ich deklaracja będzie uznana za złożoną.

Sporządzane przez urząd skarbowy rozliczenie pit ma również swoje wady. Organ skarbowy przygotowuje deklarację, w której z automatu jest wskazane rozliczenie indywidualne jako sposób rozliczenia. Istnieją sytuację, gdy dużo korzystniej jest rozliczyć się wspólnie. Jeśli podatnik chce rozliczyć się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci musi edytować rozliczenie, dodając wymagane dane. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku ulgi na dzieci. Urząd skarbowy uwzględni ulgę na dzieci, ale tylko na podstawie danych z ubiegłorocznego zeznania. W PIT może nie być więc uwzględniona ulga na dziecko, które przyszło na świat w 2020 roku. Musimy więc zmienić dane ulgi na dzieci bądź też dodać nową ulgę. To wymaga kolejnej ingerencji w rozliczenie PIT przygotowane przez urząd skarbowy. Z automatu nie zastaną też uwzględnione np. wydatki na cele rehabilitacyjne, ulga internetowa czy chociażby wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Te informacje należy dodać samodzielnie. Podatnik, tak czy inaczej musi zapoznać się z udostępnionym pit online urząd skarbowy. Nie robiąc tego ryzykuje, że w jego zeznaniu nie zostaną uwzględnione wszystkie przysługujące mu ulgi i odliczenia. Może stracić więc sporą kwotę zwracanego podatku.

Urząd skarbowy nie przygotuje wszystkich rozliczeń podatkowych. W usłudze Twój e-pit rozliczymy tylko PIT-37 i PIT-38 online. Chcąc rozliczyć pozostałe deklaracji ( np. PIT 28, PIT 36), warto skorzystać z programu PIT Projekt, który pozwala na elektroniczną wysyłkę wypełnionego zeznania podatkowego i zawiera wszystkie wymagane druki wraz z załącznikami.

Wprowadzenie usługi Twój e-pit to spore zmiany również dla samych płatników składek. W związku, z tym, że 15 lutego gotowy PIT jest udostępniany podatnikom, pracodawcy są zobowiązani do przekazania informacji o składkach do końca 31 stycznia. Dotyczy to takich formularzy jak PIT-11, PIT-40A/11A, PIT-8C oraz PIT-R. Skrócenie o miesiąc terminu przesyłania informacji może być dla przeciętnego pracodawcy dużym utrudnieniem, zwłaszcza gdy musi rozliczyć kilkuset pracowników. Dodatkowo wszystkie dane muszą być przekazane do organu wyłącznie w formie elektronicznej. Do tej pory było tak, że przedsiębiorca, który zatrudniał mniej niż pięć osób, mógł przesyłać informacje w formie papierowej. Wielu pracowników księgowości skarży się na duży natłok zadań, zwłaszcza, że przed wysyłką deklaracji trzeba je ponownie zweryfikować. Najmniejszy błąd może doprowadzić do sytuacji, w której urząd skarbowy nie przyjmie informacji. Co prawda, za złe wczytanie danych przez system podatnik nie odpowiada, ale już w przypadku, gdy pracodawca pomyli się przy sporządzaniu informacji, to on będzie musiał sporządzić korektę zeznania.

Obligatoryjności usługi Twój e-PIT

Urząd skarbowy z automatu sporządza PIT dla podatników rozliczających się na formularzu PIT-36 oraz PIT-37. Jeśli jednak z jakichś powodów nie chcemy korzystać z usługi Twój e-PIT, to nie musimy tego robić. Możemy rozliczyć się w innej formie np. poprzez program PIT Projekt. Ważne jest jednak zachowanie terminu. Deklaracja musi wpłynąć do urzędu do 30 kwietnia. W przeciwnym razie z automatu przyjmowane jest udostępnione przez urząd skarbowy rozliczenie pit przez Internet.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?