BAZA WIEDZY

Kategoria:
Twój e-Pit
Wybrany artykuł

E-deklaracja pit online

Elektroniczne deklaracje PIT to szybki i wygodny sposób, jak złożyć formularz zeznania podatkowego. Możesz z nich korzystać będąc zatrudnionym na etacie, na umowach zlecenia czy prowadząc firmę, również jednoosobową działalność gospodarczą. E-deklaracja PIT, za pomocą której podatnicy rozliczają się z osiągniętych dochodów, to co roku jeden z najpopularniejszych sposobów rozliczania się z fiskusem. Część użytkowników uważa jednak, że złożenie deklaracji przez Internet bywa skomplikowane i mogą się pojawiać problemy. Dlatego w tym artykule omówimy najczęstsze błędy podczas składania PIT online oraz jak sprawdzić status PIT.

Status PIT – najważniejsze informacje

Wykorzystując program do rozliczania PIT, można szybko sporządzić każdą deklarację i przesłać ją do Urzędu Skarbowego. PIT-y online to szansa na zminimalizowanie popełnianych błędów związanych na przykład ze złymi obliczeniami, nieprawidłowymi danymi osobowymi, literówkami czy złym przekopiowaniem informacji z innych dokumentów np. PIT-11. Jednak nawet poświęcając na to więcej czasu, korzystając z pomocy technicznej oraz wsparcia asystenta, mogą nam się przytrafić pomyłki. Sprawdzenie statusu PIT to szansa na upewnienie się, że dokument dotarł do wybranego Urzędu i przeszedł kontrolę. Gdzie sprawdzić status PIT, aby mieć absolutną pewność, że został złożony poprawnie? Jaki status ma rozliczony PIT?

Jak sprawdzić status deklaracji podatkowej?

Każda osoba, która przekazała do Urzędu deklarację podatkową, ma możliwość sprawdzenia jej statusu. W przypadku wysyłki dokumentu przez Internet możemy to zrobić online. Jak sprawdzić etap rozliczenia PIT? W momencie wysyłki deklaracji za pomocą naszego programu otrzymuje ona numer referencyjny. Przekopiuj go lub zapisz, ponieważ będzie potrzebny do weryfikacji. Następnie należy wejść na stronę: https://klient-eformularz.mf.gov.pl/declaration-client/status i w wyznaczonym do tego miejscu wpisać ten numer oraz kliknąć „sprawdź status”. Jeśli poprawnie wpisaliśmy numer, na ekranie powinna pojawić się informacja na temat tego, na jakim etapie jest weryfikacja złożonych przez nas dokumentów. Jakie statusy mogą się wtedy pojawić? Sprawdź listę poniżej:

Status 100: Dotyczy wysłania deklaracji niezgodnej ze standardem lub załącznik przekracza dopuszczalną wielkość, ewentualnie nie jest w formacie ZIP.

Status 101: Prośba o ponowne przesłanie dokumentu.

Status 200: Jest to najbardziej wyczekiwana informacja, gdyż e-PIT status 200 to potwierdzenie, że deklaracja została prawidłowo złożona i przekazana do dalszego przetwarzania przez system informatyczny Urzędu Skarbowego. W takiej sytuacji można pobrać UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru dokumentu.

Status 202: Utworzono konto na portalu podatkowym.

Status 300: W systemie nie istnieje dokument o podanym numerze referencyjnym.

Status 301: W przypadku e-PIT status 301 oznacza, że dokument jest w trakcie przetwarzania. Oczekuje na weryfikację formalną i za jakiś czas należy ponownie sprawdzić status.

Status 302: Informacja, że dokument przeszedł weryfikację formalną i oczekuje na ponowne sprawdzenie w odniesieniu do unieważnionych certyfikatów (CRL).

Status 303: Dokument sprawdzany jest pod kątem złożonego podpisu elektronicznego.

Status 400: Weryfikacja nie powiodła się, przetwarzanie dokumentu zakończyło się błędem. 

Status 401: Dokument niezgodny ze schematem, brakuje np. obowiązkowych pozycji.

Status 402: Brak aktualnego pełnomocnictwa lub upoważnienia do podpisywania deklaracji.

Status 403: Nie powiodła się weryfikacja podpisu elektronicznego. Może to dotyczyć problemów technicznych (niezgodność standardów, złe rozszerzenie) lub modyfikacji deklaracji, lub podpisu już po jego złożeniu.

Status 404: Minął okres ważności certyfikatu wymaganego do składania podpisu elektronicznego.

Status 405: Certyfikat wymagany do podpisu elektronicznego został odwołany lub zawieszony.

Status 406: Certyfikat użyty do złożenia podpisu elektronicznego pochodzi od nieobsługiwanego przez system e-Deklaracje dostawcę.

Status 407: Ścieżka certyfikatu nie została potwierdzona.

Status 408: Deklaracja nie przeszła formalnej weryfikacji z powodu błędu, którego nie udało się zakwalifikować do żadnej znanej kategorii.

Status 409: Odmowa ze względu na złą strukturę dokumentu, np. wysyłka wielu deklaracji naraz.

Status 410: Deklaracja ma takie cechy, które świadczą, że jest ona korektą (np. zostało zaznaczone pole korekta).

Status 411: W systemie została już złożona e-deklaracja PIT pod takim identyfikatorem podatkowym. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie autentyczności deklaracji i osoby przesyłającej. Prawidłowo wypełnioną deklarację PIT online można przesłać do urzędu skarbowego tylko raz. Próby wysłania kolejnej deklaracji na ten sam identyfikator podatkowy zakończą się pojawieniem statusu 411. Istnieją jednak sytuacje, gdy musimy poprawić wcześniej wysłane zeznanie podatkowe. Sam też Urząd Skarbowy może poprosić nas o wprowadzenie korekty w zeznaniu. W takim przypadku złóż deklarację PIT online i jako cel złożenia deklaracji zaznacz opcję „korekta” w pozycji „Cel złożenia formularza”.

Status 412: Negatywna weryfikacja wynikająca z niezgodności danych autoryzujących z danymi w dokumencie. Przyczyn otrzymania statusu 412 może być kilka. Najczęściej błąd wynika z niezgodności NIP, numeru PESEL, daty urodzenia, nazwiska czy pierwszego imienia. Wpisywane są w pola autoryzujące dane współmałżonka. Warto też sprawdzić, czy korzysta się z aktualnej wersji programu oraz, czy to przypadkiem nie wada samej aplikacji.

Status 413: W deklaracji nie ma numeru NIP lub PESEL, lub zostały źle zapisane.

Status 414: E-deklaracje PIT online wymagają podczas wysyłki wpisania dokładnych danych autoryzujących. Niedopuszczalne są błędy w nazwisku, imieniu czy dacie urodzenia. Choćby jedna literówka przekreśla cały proces. Należy więc sprawdzić, czy nie popełniło się błędów podczas przenoszenia do sekcji danych weryfikacyjnych. PESEL lub NIP musi być odpowiednio wprowadzony. Data powinna posiadać prawidłowy format w formularzu. Status 414 może być również wynikiem błędnego wpisania kwoty przychodu z zeznania. PIT online e-deklaracje wymaga wpisywania przychodów z zeszłego, a nie obecnego roku podatkowego. Nie zaokrąglamy kwoty do pełnych złotówek i nie sumujemy przychodów obojga małżonków.

Status 415: Weryfikacji nie przeszedł załącznik do deklaracji

Status 416: Deklaracja z załącznikiem binarnym, który nie powinien zostać wykorzystany.

Status 417: Weryfikacji nie przeszedł wniosek VAT-REF, brakuje informacji.

Status 418: Do deklaracji niezbędny jest podpis kwalifikowany, którego zabrakło.

Status 419: Brak informacji o celu złożenia deklaracji jako korekty lub przyczyn złożenia korekty.

Status 420: Użycie podpisu DaneAutoryzująceVAP tam, gdzie jest to niedozwolone.

Status 421: Dokument VAP-1 złożony został bez podpisu.

Status 422: Deklaracja złożona przez podatnika niebędącego osobą fizyczną.

Status 423: Dokument złożony przez niewłaściwy podmiot, pełnomocnika.

Status 424: Zabrakło numeru VAT dostawcy lub numeru faktury.

Status 425: Zły kod państwa członkowskiego, do którego kierowana jest deklaracja.

Status 460: Niewłaściwa struktura NIP. 

Status 461: Zły numer VAT lub jego brak.

Status 462: Zła struktura numeru IBAN. 

Status 463: Zła struktura Kodu BIC.

Status 464: W trakcie wyrejestrowania należy wybrać cel złożenia deklaracji równy 2

Status 465: Należy podać szczegóły zmiany identyfikacji państwa członkowskiego

Status 466: Nieprawidłowe podsumowanie kwot. 

Status 467: Złe kody państwa członkowskiego i kody stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?