BAZA WIEDZY

Kategoria:
Wypełnianie PIT online
Wybrany artykuł

Ulga prorodzinna: Jak rozliczyć ulgę na dziecko w PIT?

Interesuje Cię ulga na dziecko – do jakiego wieku przysługuje i kto może z niej skorzystać? Zapraszamy do lektury! Podczas rozliczania podatku dochodowego w Polsce, wiele osób zastanawia się, jak skorzystać z różnych odliczeń, które pozwalają na obniżenie ostatecznej kwoty podatku do zapłacenia. Jedną z nich jest ulga prorodzinna, czyli tzw. ulga na dziecko. Jednak wiele osób wciąż nie jest pewnych, jak prawidłowo ją rozliczyć i kto w ogóle może z niej skorzystać. Czytając ten artykuł, dowiesz się, jak skorzystać z tej formy pomocy, o jakich zasadach należy pamiętać i jak je prawidłowo stosować.

PIT ulga na dziecko – najważniejsze informacje

Ulga prorodzinna to forma ulgi podatkowej, która ma na celu wsparcie rodzin w Polsce poprzez obniżenie podatku dochodowego. Jej głównym celem jest zwiększenie dostępu do środków finansowych, które rodzice mogą przeznaczyć na potrzeby swoich dzieci. Warto z niej korzystać, bo rozliczając PIT — ulga na dziecko może znacznie zmniejszyć podatek do zapłacenia, ale też pomóc otrzymać zwrot nadpłaconego podatku. Warto wiedzieć, że to, jaka jest jej wysokość, zależy od wielu czynników: liczby dzieci pod opieką oraz wysokości dochodu rodzica lub opiekuna. Podatnik jest zobowiązany do wyliczenia ulgi.

Kto może skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Warto pamiętać, że ulga na dzieci nie przysługuje każdemu. Wnioskować o nią mogą rodzice lub opiekunowie prawni, a także osoby, które aktualnie pełnią funkcję rodziny zastępczej, a do tego uzyskują dochody opodatkowane według skali. Ulga nie będzie Ci przysługiwać, jeśli osiągasz wyłącznie dochody opodatkowane podatkiem liniowym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej bądź rolniczej, a także jeśli wykazujesz wyłącznie dochody opodatkowane ryczałtem. Jednak w sytuacji, gdy dodatkowo otrzymujesz wynagrodzenie za pracę czy zasiłek choroby, wtedy możesz uwzględnić ulgę w rozliczeniu.

Kolejnym ważnym zastrzeżeniem jest to, że odliczenie dziecka od podatków możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy faktycznie wykonywałeś władzę rodzicielską lub pełniłeś funkcję opiekuna. Oznacza to, że małoletnie dziecko było przez Ciebie utrzymywane i zamieszkuje w Polsce. A jeśli zastanawiasz się, czy możliwa jest ulga na dziecko pełnoletnie, pamiętaj, że przysługuje ona do momentu, kiedy dziecko ukończy 25 lat, pod warunkiem że kontynuuje naukę.

Jak rozliczyć ulgę na dziecko?

W pierwszej kolejności upewnij się, że spełniasz wszystkie warunki oraz posiadasz dokumenty niezbędne do wnioskowania o ulgę. W przypadku kontroli jesteś zobowiązany do przedstawienia odpisu aktu urodzenia dziecka, zaświadczenia z sądu rodzinnego lub umowy między rodziną zastępczą a starostą. Jeśli Twoje dziecko jest pełnoletnie, należy pobrać też zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki.

Następnie na podstawie liczby posiadanych dzieci i wysokości osiąganego dochodu oblicz kwotę ulgi prorodzinnej, którą będziesz mógł odliczyć. Podstawowa wysokość ulgi określona jest w ustawie podatkowej i może zmieniać się każdego roku. Dla przykładu w 2023 roku w przypadku małżeństwa (sumuje się dochody obu rodziców) i dla osoby samotnie wychowującej dziecko limit dochodu wynosił 112 000 zł. Z kolei ulga na pierwsze i drugie dziecko wynosiła 92,67 zł miesięcznie (czyli 1112,04 zł za każde dziecko rocznie), na trzecie dziecko 166,67 zł miesięcznie (2000,04 zł rocznie), a na czwarte i każde kolejne dziecko było to 225 zł miesięcznie (2700 zł rocznie).

Jeśli zabraknie Ci podatku do odliczenia ulgi, możesz otrzymać różnicę, którą określa się jako dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci. Wysokość tej kwoty jest ograniczona, a przy jej obliczaniu nie uwzględniasz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które odliczone zostały w PIT-28, PIT-36 lub zostały wykazane jako odliczone w PIT-16A.

Ostatni krok to wypełnienie deklaracji podatkowej PIT-36 lub PIT-37 wraz z załącznikiem PIT/O, w którym musisz wprowadzić informacje dotyczące wysokości dochodu i kwotę ulgi. W załączniku musisz podać numery PESEL dzieci, a jeśli go nie mają ich dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia). Upewnij się, że obliczenia są poprawne i złóż deklarację. Chcesz zrobić to szybko i wygodnie? Pomoże Ci w tym program do rozliczeń PIT, dzięki któremu zrobisz to w kilka minut i to bez wychodzenia z domu!

Podsumowanie

Ulga prorodzinna to doskonały sposób na zmniejszenie obciążenia podatkowego dla rodzin z dziećmi. Rozliczenie samej ulgi na dziecko w deklaracji podatkowej PIT może być stosunkowo prostym procesem, o ile posiadasz wszystkie niezbędne dokumenty i spełniasz odpowiednie kryteria. Warto też zawsze śledzić zmiany w przepisach podatkowych, aby jak najlepiej wykorzystać dostępne ulgi i obniżyć swoje zobowiązania. Wypełnij i wyślij PIT online, a będziesz mieć pewność, że formularz uzupełniony został poprawnie i w wyznaczonym przepisami terminie.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari