BAZA WIEDZY

Kategoria:
Wypełnianie PIT online
Wybrany artykuł

Zeznanie podatkowe przez internet

Podatnik rozliczając się z urzędem skarbowym musi dokonać właściwego wyboru sposobu opodatkowania na formularzu podatkowym. Jedną z możliwości jest rozliczenie PIT w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Czy jednak osoby posiadające ten status mogą również złożyć zeznanie podatkowe przez internet? Czy jest to tylko zarezerwowane dla ściśle określonych podatników? Sprawdźcie, jakie warunki należy spełnić, aby złożyć internetowe zeznanie podatkowe.

Warunki internetowego rozliczenia PIT przez osobę samotnie wychowującą dziecko

Zeznanie podatkowe Internet a posiadanie określonego statusu

Złożenie zeznania podatkowego przez internet jest obwarowane niemalże identycznymi warunkami, jakie trzeba spełnić decydując się za złożenie zeznania w tradycyjny sposób w urzędzie. Składanie zeznań podatkowych przez Internet przez osobę samotnie wychowującą dziecko jest możliwe tylko wtedy, gdy posiada się określone cechy. Osobą samotnie wychowująca dziecko będzie, rodzic bądź opiekun prawny, który wychowując dziecko: jest panną (kawalerem), wdową (wdowcem), rozwódką (rozwodnikiem), bądź osobą, wobec której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów prawnych bądź też pozostaje w związku małżeńskim z osobą, która została pozbawiona praw rodzicielskich do ich dziecka, bądź też odbywa karę pozbawienia wolności.

Zeznania podatkowe przez internet a sprawowanie faktycznej opieki nad dzieckiem

Złożenie zeznania podatkowego przez internet jest możliwe tylko w sytuacji, gdy osoba deklarująca samotnie wychowanie dziecka faktycznie robi to samodzielnie. Wymagany jest brak praw wychowawczych drugiego rodzica.

Składanie zeznania podatkowego przez internet a określony wiek dziecka

Wysłanie zeznania podatkowego przez internet jest możliwe, jeśli rodzic wychowuje dziecko:

    • małoletnie,
    • bez względu na jego wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
    • do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w odrębnych przepisach, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na określonych zasadach w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3089 zł.

Dostęp do internetu

Wysyłanie zeznań podatkowych przez internet wymaga dostępu do łącza internetowego. Zeznanie podatkowe przez Internet musi być wypełnione za pomocą specjalistycznego programu do rocznych rozliczeń PIT. Warto pamiętać, że zeznanie podatkowe przez internet bez podpisu elektronicznego może być składane również przez osoby samotnie wychowujące dzieci. Wystarczy prawidłowe wypełnienie danych weryfikacyjnych.

PIT Projekt – wspierane organizacje

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari