BAZA WIEDZY

Kategoria:
Jaki PIT wypełnić
Wybrany artykuł

Który PIT za wynajem mieszkania?

Decydując się na wynajęcie domu, mieszkania bądź pokoju, musimy pamiętać, że przychody uzyskane z tego tytułu podlegają opodatkowaniu i należy je rozliczyć na odpowiednim formularzu deklaracji. To który pit za wynajem mieszkania należy złożyć, zależy od wybranej wcześniej formy opodatkowania.

Ustawa o podatku dochodowych od osób fizycznych przewiduje dwa sposoby opodatkowania dochodów z najmu. Pierwsza możliwość to opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej ze stawkami 18% oraz 32%. Druga to opodatkowanie 8,5% tzw. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

W przypadku opodatkowania dochodów z najmu na zasadach ogólnych podstawą opodatkowania jest dochód – a więc przychód, który jest pomniejszony o koszty jego uzyskania. Dochody z najmu podlegają kumulacji z innymi dochodami. Podatnik może rozliczać ewentualne koszty bieżące związane z najmem czy koszty modernizacji. Podatek płacony jest w formie zaliczek do 20 dnia każdego miesiąca. Pierwsza zaliczka płacona jest do 20 dnia następnego miesiąca po otrzymaniu pierwszego przychodu z najmu.
Podatnik nie musi co miesiąc składać deklaracji. Dochód z najmu rozliczany na zasadach ogólnych wykazywany jest w zeznaniu PIT-36 bądź PIT-37. W PIT-36 rozlicza się też dochody z działalności gospodarczej. Dochody wykazywane są więc na koniec roku podatkowego w deklaracji rocznej. PIT składa się do dnia 30 kwietnia następnego roku.

Opodatkowanie w formie ryczałtu

Od stycznia 2021 r. nie trzeba składać oświadczenia o wyborze ryczałtu jako formy rozliczenia z najmu. Podczas wpłaty pierwszej zaliczki na ryczałt, urząd skarbowy z automatu uzna, że podatnik będzie płacić podatek ryczałtowy od najmu. W przypadku opodatkowania dochodów z najmu ryczałtem podatnik płaci 8,5% od całego otrzymanego przychodu. Nie można rozliczyć ewentualnych kosztów związanych z najmem.

Podatnicy za każdy miesiąc mają obowiązek obliczać ryczałt i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za grudzień w terminie złożenia zeznania, czyli do dnia 31 stycznia. Ryczałt można rozliczać również kwartalnie, trzeba jednak spełnić pewne warunki i powiadomić o tym fakcie urząd skarbowy.

Rozliczając się w formie ryczałtu ewidencjonowanego, składa się tylko deklarację roczną. PIT należy złożyć do 31 stycznia roku następnego, na specjalnie do tego celu przeznaczonym druku – PIT-28. Tak jak w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych nie ma obowiązku składania deklaracji miesięcznych bądź kwartalnych.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari