BAZA WIEDZY

Kategoria:
Jaki PIT wypełnić
Wybrany artykuł

Który PIT wypełnia emeryt?

Co do zasady, emeryci nie muszą rozliczać się samodzielnie z urzędem skarbowym, wypełniając pit. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na organy rentowe obowiązek rozliczenia dochodów emeryta z tytułu emerytury. W praktyce to KRUS czy ZUS przygotowuje deklarację PIT-40A i dostarcza ją do urzędu skarbowego. Gotowa deklaracja trafia również do samego emeryta i nie ma już potrzeby ponownego składania pitu do urzędu.

Powyższa zasada dotyczy jednak tylko tych emerytów, którzy nie uzyskali w roku podatkowym innych dochodów poza emeryturą. Tylko oni nie muszą składać do urzędu skarbowego rocznej deklaracji PIT. Obowiązek indywidualnego rozliczenia podatkowego powstaje jednak wówczas, gdy emeryt chce skorzystać z przysługujących mu przywilejów i ulg podatkowych bądź w rozliczanym roku podatkowym uzyskał inne dochody poza emeryturą. Warto wiedzieć w takim przypadku, który pit wypełnia emeryt.

PIT-40A sporządzany przez organ rentowy

Organ rentowy sporządza deklaracje PIT-40A po zakończeniu roku podatkowego i przesyła ją do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. PIT-40A otrzymają Ci emeryci i renciści, którzy przynajmniej w grudniu pobierali świadczenie z ZUS. Deklaracja wysyłana jest także do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej.

Samodzielnie rozliczeniu pitu przez emeryta

W przypadku, gdy emeryt musi rozliczyć się samodzielnie, konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia do świadczeniobiorcy ZUS bądź KRUS. Wówczas ten nie sporządza automatycznie deklaracji PIT-40A, a przekazuje PIT-11A, który będzie podstawą do rozliczenia na formularzu PIT-37 czy innym druku.

PIT-11A otrzymają także osoby, które złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem, bądź też wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek wg wyższej skali podatkowej czy też wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A.

Pity, które wypełnia emeryt

Z pracy na etacie emeryt wypełni PIT-37. PIT-36 w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej według skali. W niektórych przypadkach emeryt będzie musiał złożyć kilka deklaracji podatkowych. Dzieje się tak m.in. w przypadku gdy jego działalność jest opodatkowana podatkiem liniowym – PIT-36L. Z działalności gospodarczej, z najmu prywatnego opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych trzeba będzie się rozliczyć na formularzu PIT-28. Ze sprzedaży papierów wartościowych PIT-38.

Warto wypełnić pit korzystając ze sprawdzonego programu do rozliczeń podatkowych tj. PIT Projekt, który w sposób prosty poprowadzi przez cały proces rozliczenia z urzędem skarbowym. Można korzystać z niego zarówno w wersji online, jak i desktop.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?