BAZA WIEDZY

Kategoria:
Wypełnianie PIT – podstawy
Wybrany artykuł

Do kiedy PIT 11 od pracodawcy?

Czekasz na PIT-11 – do kiedy pracodawca ma obowiązek Ci go dostarczyć? Dlaczego ten formularz jest taki ważny dla podatnika? Co zrobić, gdy pracodawca nie wydał PIT-11? Na te pytania i kilka innych znajdziesz odpowiedź w poniższym artykule. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że podatkowe zawiłości mogą sprawiać każdemu mniejsze lub większe problemy. Dzieje się to szczególnie w sytuacji, gdy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym i chcemy zrobić to poprawnie oraz w terminie. Dlatego w przyjazny i zrozumiały sposób przybliżamy informacje na temat tego, jak to zrobić zgodnie z przepisami. Zwłaszcza że kwestia dotrzymywania wszelkich terminów jest szczególnie ważna przy składaniu zeznań podatkowych. Wyjaśnimy więc do kiedy PIT-11 dla pracownika powinien zostać przygotowany i wydany, a także co zrobić w sytuacji, gdy tak się nie stanie. Zapraszamy do lektury!

Deklaracja podatkowa PIT-11

Czy jako podatnik zastanawiałeś się kiedyś do kiedy PIT-11 od pracodawcy powinien do Ciebie trafić? I dlaczego w ogóle ma to znaczenie? W naszej bazie znajdziesz dokładne informacje o PIT-11 co to jest za deklaracja i kto ją otrzymuje. Przypomnimy tylko, że jest to dokument dotyczący podatku od osób fizycznych. Zawiera niezbędne informacje o Twoich dochodach, kosztach uzyskania przychodu, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz dane o wysokości potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Pisaliśmy też już o PIT-11 czy trzeba rozliczać go samodzielnie, a także dokładnie informowaliśmy jak rozliczyć PIT-11. Dlatego w tym artykule skupimy się na tym do kiedy PIT-y dla pracowników powinny wyjść od pracodawcy i co zrobić, gdy termin ten nie zostanie dotrzymany. Zdajemy sobie sprawę z tego, że sytuacje w przedsiębiorstwie bywają różne, a koniec i początek roku podatkowego to wyjątkowo intensywny czas dla działów księgowych oraz samych podatników. Pracownik powinien jednak znać swoje prawa i obowiązki.  

Do kiedy pracodawca powinien wydać PIT-11?

Jeśli pracodawca zatrudnia pracownika, zobowiązany jest sporządzić i udostępnić mu PIT-11. To kiedy PIT od pracodawcy powinien dotrzeć do pracownika, zależy od przepisów podatkowych, które warto śledzić na bieżąco. Co więcej, zgodnie z ustawą pracodawcę obowiązują dwa terminy, gdyż musi przekazać dokument zarówno swojemu pracownikowi, jak i Urzędowi Skarbowemu. Jakie są to terminy? Dokument musi zostać przesłany do Urzędu Skarbowego do 31 stycznia, za rok poprzedni. Natomiast pracownik musi go otrzymać najpóźniej do końca lutego. Wypełniając formularz, należy też zwrócić uwagę, aby skorzystać z aktualnej jego wersji. Skąd takie właśnie daty? PIT-11 jest niezbędny, aby przygotować PIT-36 lub PIT-37. Podatnik, jak i Urząd Skarbowy, muszą więc mieć zapewniony na to czas.

Nie otrzymałem PIT-11 od pracodawcy. Czy muszę się rozliczać z urzędem skarbowym?

Już wiemy, że pracodawcy i inni płatnicy są zobowiązani do końca lutego przekazać swoim pracownikom, a do końca stycznia także Urzędowi Skarbowemu podatnika PIT-11 za poprzedni rok podatkowy. Co zrobić, jeśli po upływie tego terminu podatnik nie otrzymał PIT-11? Jakie niesie to ze sobą konsekwencje? Na pewno nie należy bezczynnie czekać, ponieważ zgodnie z przepisami to na pracowniku, ciąży obowiązek rocznego rozliczenia podatku poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji PIT w ustawowym terminie, a brak PIT-11 nie zwalnia z tego obowiązku. Wyjątkiem może być sytuacja, w której zakład pracy dokonuje rocznego rozliczenia za pracownika.

W przypadku, gdy pracodawca tylko spóźni się z dostarczeniem pracownikowi PIT-11, nic złego się nie dzieje. Najważniejsze jest, by podatnik miał wystarczającą ilość czasu, żeby na podstawie otrzymanej informacji mógł prawidłowo wypełnić zeznanie roczne i złożyć deklaracje do 30 kwietnia. Jeśli dzień ten przypada w weekend, terminem ostatecznym będzie kolejny dzień roboczy. Warto jednak zapobiegać problemom już w momencie, gdy minął ostatni dzień lutego, a pracownik nie otrzymał jeszcze PIT-11. Wówczas nie powinien tego faktu lekceważyć. Najlepszym rozwiązaniem będzie bezzwłoczna próba skontaktowania się z pracodawcą w celu wyjaśnienia sytuacji. Jeżeli to nie poskutkuje, możliwe jest wysłanie oficjalnego ponaglenia listem poleconym.

Złożenie deklaracji z szacunkowymi kwotami

Jeżeli powyższe działania nie odniosą oczekiwanego skutku, wtedy jednym z rozwiązań jest złożenie deklaracji z szacunkowymi kwotami i ewentualne późniejsze dokonanie korekty zeznania, ponieważ najważniejsze jest, aby w terminie rozliczyć się z podatku. W określeniu przychodu mogą pomóc wydruki z listy płac lub skorzystanie z kalkulatora wynagrodzeń. Oszacowanie danych jest lepszym rozwiązaniem od niezłożenia deklaracji, co spowoduje narażenie się na kontrolę i kary ze strony Urzędu Skarbowego.

Zgłoś się do Urzędu Skarbowego

Innym rozwiązaniem, gdy podatnik nie ma pewności, czy nawet po 30 kwietnia uda mu się wyegzekwować PIT-11 od pracodawcy jest zgłoszenie tego faktu do Urzędu Skarbowego lub Urzędu Kontroli Skarbowej z prośbą o interwencję.  Niespełnienie tak ważnego obowiązku przez pracodawcę stanowi naruszenie prawa, co wiąże się z odpowiedzialnością karno-skarbową i nałożeniem na niego kary. To niestety nie rozwiązuje problemu podatnika, jakim jest brak potrzebnych danych. 

Trzeba pamiętać, że najpewniejszym źródłem informacji na temat podatków i składek pobranych od dochodów jest niewątpliwie sam Urząd Skarbowy. Dlatego podatnik ma prawo zwrócić się do organu podatkowego o wydanie właściwego zaświadczenia. Urząd ma obowiązek wydać je, jeżeli może ono potwierdzić fakt albo stan prawny, wynikający z prowadzonych przez Urząd ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Podatnik musi udowodnić, że ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny oraz że zaświadczenie służy uzyskaniu urzędowego potwierdzenia określonych faktów. Jeżeli z dokumentów Urzędu Skarbowego wynika, że pracodawca zaniedbał wszystkie obowiązki związane z odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy za pracownika, sytuacja nieco się komplikuje. Niestety to pracownik musi zapłacić sam z własnych środków finansowych należny podatek dochodowy. Dlatego tak ważne jest, aby kontrolować sytuację i na bieżąco dbać o uzyskanie wszystkich należnych pracownikowi dokumentów.

Wypełnij PIT online

W dzisiejszych czasach dobrym rozwiązaniem jak zapewnić sobie terminową wysyłkę PIT-ów przez pracodawców do pracowników, jak i przed podatników do Urzędów Skarbowych jest program do rozliczania PIT. Co ciekawe PIT-y online i wypełnianie deklaracji przez Internet cieszą się coraz większym zainteresowaniem, gdyż jest to nie tylko wygodne, ale pomaga też uchronić się przed błędami oraz zachować wymagane przepisami terminy. Program możesz ściągnąć na komputer, ale również otworzyć w przeglądarce internetowej bez konieczności instalacji plików na urządzeniu. Jest to też świetny sposób przechowywania wcześniej przesłanych deklaracji, gdyby była konieczność powrócenia do nich. Korzystając z naszego oprogramowania, można wypełnić formularze, które wyglądają dokładnie jak papierowe wersje dokumentów – udostępniamy zawsze najnowsze wersje deklaracji. Dla osób, które oczekują większego wsparcia podczas tego procesu, utworzyliśmy funkcję asystenta, który przeprowadzi podatnika przez wszystkie części dokumentu. Co ważne, w programie skompletować można też niezbędne załączniki i wszystkie dokumenty wysłać razem do swojego Urzędu Skarbowego. Zatrudniasz pracowników? Już nie musisz zastanawiać się do kiedy pracodawca ma dać PIT osobom przez siebie zatrudnionym. Sprawdź funkcjonalności i działanie naszego oprogramowania, a zaoszczędzisz i czas i nerwy, składając niezbędne deklaracje w terminie.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari