BAZA WIEDZY

Kategoria:
Wypełnianie PIT – podstawy
Wybrany artykuł

Do kiedy PIT 11 od pracodawcy?

Nie otrzymałem PIT-11 od pracodawcy. Czy muszę się rozliczać z urzędem skarbowym?

Pracodawcy i inni płatnicy są zobowiązani do końca lutego przekazać swoim pracownikom, a także urzędowi skarbowemu podatnika PIT-11 za poprzedni rok podatkowy. Co zrobić, jeśli po upływie tego terminu podatnik nie otrzymał PIT-11?

Na pewno nie należy bezczynnie czekać, ponieważ zgodnie z przepisami to na pracowniku, ciąży obowiązek rocznego rozliczenia podatku poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji PIT w ustawowym terminie, a brak PIT-11 nie zwalnia z tego obowiązku. Wyjątkiem może być sytuacja, w której zakład pracy dokonuje rocznego rozliczenia za pracownika.

W przypadku, gdy pracodawca tylko spóźni się z dostarczeniem pracownikowi PIT-11, nic złego się nie dzieje. Najważniejsze jest, by podatnik miał wystarczającą ilość czasu, żeby na podstawie otrzymanej informacji mógł prawidłowo wypełnić zeznanie roczne i złożyć deklaracje do 30 kwietnia.

Jeżeli natomiast minął już ostatni dzień lutego, a pracownik nie otrzymał jeszcze PIT-11, wówczas nie powinien tego faktu lekceważyć. Najlepszym rozwiązaniem będzie bezzwłoczna próba skontaktowania się z pracodawcą w celu wyjaśnienia sytuacji. Jeżeli to nie poskutkuje, możliwe jest wysłanie oficjalnego ponaglenia listem poleconym.

Jeżeli takie działania nie odniosą oczekiwanego skutku, wtedy jednym z rozwiązań jest złożenie deklaracji z szacunkowymi kwotami i ewentualne późniejsze dokonanie korekty zeznania, ponieważ najważniejsze jest, aby w terminie rozliczyć się z podatku. W określeniu przychodu mogą pomóc wydruki z listy płac lub skorzystanie z kalkulatora wynagrodzeń. Oszacowanie danych jest lepszym rozwiązaniem od niezłożenia deklaracji, co spowoduje narażenie się na kontrolę i kary ze strony urzędu skarbowego.

Innym rozwiązaniem, gdy podatnik nie ma pewności, czy nawet po 30 kwietnia uda mu się wyegzekwować PIT-11 od pracodawcy jest zgłoszenie tego faktu do urzędu skarbowego lub urzędu kontroli skarbowej z prośbą o interwencję.  Niespełnienie tak ważnego obowiązku przez pracodawcę stanowi naruszenie prawa co wiąże się z odpowiedzialnością karno-skarbową  i nałożeniem na niego kary. To niestety nie rozwiązuje problemu podatnika, jakim jest brak potrzebnych danych.

Trzeba pamiętać, że najpewniejszym źródłem informacji na temat podatków i składek pobranych od dochodów jest niewątpliwie sam urząd skarbowy. Dlatego podatnik ma prawo zwrócić się do organu podatkowego o wydanie właściwego zaświadczenia. Urząd ma obowiązek wydać je, jeżeli może ono potwierdzić fakty albo stan prawny, wynikający z prowadzonych przez urząd ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Podatnik musi udowodnić, że ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny oraz że zaświadczenie służy uzyskaniu urzędowego potwierdzenia określonych faktów.

Jeżeli z dokumentów urzędu skarbowego nie wynika nic, skazując na to, że pracodawca zaniedbał wszystkie obowiązki związane z odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy za pracownika.  To właśnie pracownik musi zapłacić sam z własnych środków finansowych należny podatek dochodowy.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari