pobierz program

instalator .exe dla Windows pit 37 online
lub
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecieprogram do pitów

PITy bez podpisu elektronicznego

Podatnicy rozliczając dochody uzyskane za dany rok podatkowy, nie muszą osobiście zgłaszać się do urzędu skarbowego w celu złożenia deklaracji. PIT mogą wysłać online drogą elektroniczną, korzystając z dedykowanego programu do rozliczeń podatkowych tj. PIT Projekt. Wysyłka wiąże się ze złożeniem podpisu, tylko że podpis kwalifikowany jest płatny. Podpowiadamy, jak złożyć PITy bez podpisu elektronicznego.

Wysyłka PITu z kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Składając deklaracje w sposób tradycyjny na wydrukowanym formularzu, jak i elektroniczny musimy pamiętać o złożeniu na niej podpisu. Bez tego nasza deklaracja nie zostanie przyjęta i zaakceptowana przez urząd skarbowy. W przypadku deklaracji papierowej wystarczy ręczne złożenie podpisu na wypełnianym druku. A jak to zrobić w formie elektronicznej?

Wysyłka online PITu może zostać potwierdzona na dwa sposoby: podpisem elektronicznym lub bez podpisu elektronicznego. Podpis elektroniczny – kwalifikowany składany jest za pomocą specjalnego urządzenia, najczęściej tokena. Jest płatny i można go wykupić u jednego z dostawców. Ma szerokie zastosowanie, ponieważ z jego użyciem można załatwić różne sprawy urzędowe, jak i podpisywać niektóre dokumenty komputerowe.

Wysyłka bez podpisu elektronicznego — potwierdzenie danymi autoryzującymi

Decydując się na wysyłkę PITu w programie PIT Projekt, deklaracje podpiszemy danymi autoryzującymi takimi jak: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL i kwota przychodu. Potwierdzenie zeznania danymi autoryzującymi jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie podatnika. Podanie danych jest jednak konieczne, gdyż to zapewnia autentyczność składanej deklaracji i chroni przed niepoprawnym złożeniem PIT przez osoby trzecie.

 

pobierz program

instalator .exe dla Windows pit 37 online
lub
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecieprogram do pitów

Kwotą autoryzującą jest przychód wykazany w ubiegłorocznej deklaracji podatkowej, dlatego tak ważne jest posiadanie takich informacji. Program PIT Projekt podczas wysyłki podpowie mam, z jakiego pola należy przepisać daną kwotę. Zależne jest to od rodzaju wcześniej wypełnianego formularza podatkowego. Warto pamiętać, że jeśli w poprzednim roku podatkowym podatnik rozliczał się wspólnie z małżonkiem, będzie trzeba podać przychody głównego podatnika — wskazanego jako pierwszego w deklaracji. Dane autoryzujące muszą się zgadzać z tymi, które zostały wykazane w zeznaniu ubiegłorocznym. Pamiętajmy, że nie należy sumować przychodów obojga małżonków czy zaokrąglać ich do pełnych złotych, jeśli nie zostaliśmy o to poproszeniu. Podanie niewłaściwych danych uniemożliwia prawidłową wysyłkę PITu.

PIT Projekt – wspierane organizacje