BAZA WIEDZY

Kategoria:
Wypełnianie PIT – podstawy
Wybrany artykuł

PIT gdzie wpisać zasiłek macierzyński?

Pobieranie zasiłku macierzyńskiego zaliczane jest do osiągania przychodu, w związku z tym należy go wykazać w zeznaniu rocznym. Podstawą rozliczenia jest otrzymana od pracodawcy bądź ZUS informacja PIT-11A bądź PIT-11. Może jednak powstać dylemat, gdzie wpisać zasiłek macierzyński, jakiego formularza należy użyć? Sprawdźmy.

Zasiłek macierzyński – kiedy jest pobierany?

Prawo do zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński to świadczenie pobierane ze ściśle określonego tytułu. Najczęściej przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego, bądź też w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko. Może być jednak wypłacane również w sytuacji, gdy ubezpieczona przyjęła dziecko w wieku do 7 roku życia na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia bądź przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej dziecko w wieku do 7 roku. Wyjątek stanowi rodzina zastępcza zawodowa.

Na jakim formularzu rozliczyć zasiłek macierzyński?

Zazwyczaj płatnikiem zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wypłaty zasiłku macierzyńskiego jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Po zakończeniu roku podatkowego ubezpieczony otrzymuje PIT-11A, który zawiera informacje o wysokości pobranych i przekazanych na konto US zaliczek na podatek dochodowy. PIT-11A określa również wysokości otrzymanego zasiłku.

W przypadku, gdy to pracodawca był płatnikiem zaliczki, to on wystawia pracownikowi informację na druku PIT-11. Posiadanie formularzy PIT-11A bądź PIT-11 pozwala na sporządzenie zeznania rocznego. W zależności od innych osiąganych dochodów podatnik będzie musiał rozliczyć się z pobieranego zasiłku na formularzu PIT-37 bądź PIT-36.

PIT-37 wypełniają podatnicy, którzy:

  • uzyskali w danym roku także przychody ze stosunku pracy/umowy zlecenia/umowy o dzieło;
  • bądź byli zarejestrowaniu w urzędzie pracy jako osoby bezrobotni;
  • bądź prowadzili działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową bądź też;
  • bądź zasiłek stanowił ich jedyne źródło dochodu w danym rok.

 

Przychody z zasiłku macierzyński w PIT-37 należy zakwalifikować i wykazać w polu „dochody z innych źródeł”.

Natomiast w przypadku prowadzenia działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, przychody z tytułu zasiłku macierzyńskiego wykazuje się na deklaracji rocznej PIT-36 wraz z dochodami uzyskiwanymi z prowadzonej działalności gospodarczej. Zasiłek macierzyński będzie traktowany w tym formularzu również jako przychód z innych źródeł i należy wykazać go w polu „dochody z innych źródeł”.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari