BAZA WIEDZY

Kategoria:
Wypełnianie PIT – podstawy
Wybrany artykuł

PIT jak sprawdzić kiedy zwrot?

Podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej za mijający rok podatkowy do końca kwietnia nowego roku. Spora część osób rozlicza się wcześniej, licząc na szybszy zwrot nadpłaconego podatku. Zobaczmy, jak sprawdzić, kiedy zwrot zostanie przyznany przez urząd skarbowy.

PIT składany elektronicznie

Termin zwrotu nadpłaty podatku wynikający ze złożonego PITu zależny jest od sposobu złożenia zeznania. Inny jest termin, w przypadku, gdy podatnik składa PIT drogą elektroniczną, a inny, gdy wysyła druk pocztą bądź osobiście składa go w placówce. Co do zasady, korzystniejsze dla podatnika jest rozliczenie elektroniczne. Zwrot podatku otrzyma się w ciągu 45 dni. Termin liczony jest od dnia złożenia zeznania. Nie oznacza to jednak, że trzeba będzie oczekiwać na zwrot nadpłaty podatku aż 45 dni. To termin maksymalny, z którego urząd skarbowy będzie musiał się wywiązać.

W usłudze Twój e-PIT od 15 lutego udostępniane jest wstępnie wypełnione zeznanie. W praktyce więc osoby, które złożą PIT elektroniczne w pierwszym dniu, otrzymają zwrot najpóźniej na początku kwietnia. Warto jeszcze pamiętać, że w tym przypadku liczymy dni kalendarzowe, a nie robocze.

PIT składany tradycyjnie

Podatnik, który zdecyduje się na złożenie zeznania w sposób tradycyjny, czyli zaniesie je osobiście do urzędu skarbowego bądź też wyśle pocztą, będzie się musiał liczyć z dłuższym oczekiwaniem na zwrot. Kwota zostanie wypłacona mu do 3 miesięcy od momentu złożenia zeznania. Okres ten jest dwa razy dłuższy w porównaniu z rozliczeniem elektronicznym. Osobom, które chcą więc otrzymać szybciej zwrot podatku, poleca się rozliczenie online np. przy pomocy specjalistycznego programu do rozliczeń podatkowy PIT Projekt, który umożliwia bezproblemowe rozliczenie z urzędem skarbowym.

Rozliczając się w usłudze Twój e-PIT, możemy sprawdzić na jakim etapie jest złożone przez nas zeznanie. Status przetwarzania PIT-u informuje nas np. czy nie dokonano rozliczenia wcześniej, niż deklaruje ostateczny termin. W tym celu musimy zalogować się do swojego konta na Portalu Podatkowym i wejść w zakładkę złożone dokumenty. Jeżeli PIT został przetworzony i zwrot podatku został przekazany na konto bądź czeka na odbiór w urzędzie skarbowym, to pojawi się komunikat „zrealizowano”. Jeżeli natomiast proces przyznawania zwrotu nadpłaty podatku trwa nadal, zobaczymy komunikat „w trakcie realizacji”.

Musimy pamiętać, również, że każda złożona korekta zeznania wydłuża termin zwrotu podatku o 2 miesiące.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari