pobierz program

instalator .exe dla Windows pit 37 online
lub
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecieprogram do pitów

Do kiedy PIT 11?

PIT-11 to jeden z formularzy, który stanowi podstawę do sporządzenia rocznego zeznania podatkowego — PIT-37 bądź PIT-36. Bez niego podatnik nie może rozliczyć się z urzędem skarbowym. Dostarczany jest przez pracodawcę w określonych terminach. Wielu podatnikom zależy na szybszym rozliczeniu dochodów i otrzymaniu zwrotu podatku, dlatego szukają informacji do kiedy PIT 11 trafi do ich rąk.

Jaki jest termin przekazywania PITu 11 przez pracodawcę?

PIT 11 to informacja o przychodach, dochodach, kosztach, zaliczkach pobranych na podatek dochodowy od osób fizycznych. Otrzymują go m.in. osoby, które rozliczają przychody z pracy etatowej, ale również Ci pracujący w oparciu o umowę o dzieło czy zlecenia. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to na pracodawcy ciąży obowiązek wyliczania oraz odprowadzania zaliczek z tytułu podatku dochodowego za osobę zatrudnioną.
PIT 11 sporządzany jest zazwyczaj w trzech kopiach. Formularz ten przekazuje się pracownikowi. Jedna kopia przesyłana jest też do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania każdego pracownika. Ostatni druk trafia do dokumentacji księgowej. Pracodawca musi sporządzić PIT 11 dla każdego podatnika, który za jego pośrednictwem osiąga dochody. Jest to niezwykle pracochłonne, zwłaszcza w sytuacji, gdy zatrudnianych jest kilkadziesiąt czy kilkaset pracowników.

Co robić, gdy pracodawca nie prześle PITu 11?

Ustawodawca zobowiązał płatnika składek do przestrzegania ustawowego terminu przekazywania formularza. Do 31 stycznia pracodawca musi wysłać PIT-11 do urzędu skarbowego. PIT wysyłany jest w formie elektronicznej jako e-deklaracja. Każdy pracownik powinien otrzymać PIT do końca lutego. Forma przekazania druku pracownikowi jest dowolna. Pracodawca może przekazać formularz osobiście. Jest to możliwe, gdy pracownik nadal jest zatrudniony w danej firmie. Może też wysłać PIT listem bądź też skorzystać z formy elektronicznej wysyłki. Wysyłany PIT musi jednak posiadać wszystkie wymagane elementy, w tym oryginalną formę druku.

 

pobierz program

instalator .exe dla Windows pit 37 online
lub
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecieprogram do pitów

Bywają jednak takie sytuację, że pracownik nie otrzymuje PITu na czas. Ten fakt nie zwalnia jednak podatnika z obowiązku rozliczenia się z osiągniętych dochodów. Konieczna jest wtedy interwencja u pracodawcy w sprawie nieotrzymania informacji podatkowej. Jeśli to nie przynosi skutku, należy zgłosić to do urzędu skarbowego. Pracodawca, który nie spełnia należycie obowiązku przekazywania PIT dla swoich pracowników, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Podatnik może wypełnić PIT na podstawie zaświadczenia z urzędu skarbowego, dotyczącego uzyskanego dochodu od pracodawcy.

PIT Projekt – wspierane organizacje